Föreningen Östermalm

Hem                   

Om

Program

Yttranden

Styrelse

Kontakt

 

 


Foto Stockholms Stadsbyggnadskontor

Östermalms östligaste del med Södra Djurgården, Saltsjön  och Nacka i fonden. Östermalms karaktär av tät stenstad med rätvinkliga kvarter bryts här av Karlaplan och Narvavägens diagonala sträckning mot Södra Djurgården

Stadsdelens hembygdsförening

Föreningen vill sprida kunskap om Östermalms historia och nutid, värna om stadsdelens utveckling och verka för en god stadsmiljö.

Föreningen arrangerar studiebesök, inbjuder till föredrag och ordnar möten med politiker och andra av intresse för stadsdelen.

Alla som är intresserade av Östermalms historia och utveckling är välkomna som medlemmar. Enklast sker detta genom att sätta in årsavgiften 100 kr för enskild och 150 kr för familj på plusgiro 58936-6.

Glöm inte att ange namn, adress och e-post-adress!

Läs mer om föreningen här

Kontaktuppgifter finns här

Länk till styrelsen här

 

 

Remissinstans för planfrågor

Föreningen bevakar planering och byggande och är remissinstans för planfrågor som rör stadsdelen.

Här är länkar till de senaste årens yttranden:

Påbyggnad av studentbostäder vid Östra Station (Forum)

Utvidgning av Gröna Lund

Programsamråd för rivning och ombyggnad intill ABBA-museet (Konsthallen 15 m.fl.)

Detaljplan för Sju Sekel (Apple-butik i Kungsträdgården)

Program för City  

Detaljplan för Södra Värtan (Antwerpen 2 m. fl.)

Detaljplan för kvarteret Sperlingens Backe (Sturegallerian).

Ny Översiktsplan för Stockholm

Fastigheten New York 1 på Gärdet (2016-10-21)

Program för kvarteret Sperlingens Backe (Sturegallerian).

Nobelcentrum på Blasieholmen.

Strandvägskajen.

Kolkajen, del av Norra Djurgårdsstaden 

Kontorshus vid Lidingövägen, Kv Starkströmmen

Studentbostäder vid Ruddammsvägen

PM om att tillgodose kulturvärden

Västra Valhallavägen