Föreningen Östermalm

Hem                   

Om

Program

Yttranden

Styrelse

Kontakt

 

 


  Foto Stockholms Stadsbyggnadskontor

Östermalms östligaste del med Södra Djurgården, Saltsjön  och Nacka i fonden. Östermalms karaktär av tät stenstad med rätvinkliga kvarter bryts här av Karlaplan och Narvavägens diagonala sträckning mot Södra Djurgården

Stadsdelens hembygdsförening

Föreningen vill sprida kunskap om Östermalms historia och nutid, värna om stadsdelens utveckling och verka för en god stadsmiljö.

Föreningen arrangerar studiebesök, inbjuder till föredrag och ordnar möten med politiker och andra av intresse för stadsdelen.

Alla som är intresserade av Östermalms historia och utveckling är välkomna som medlemmar. Enklast sker detta genom att sätta in årsavgiften 100 kr för enskild och 150 kr för familj på plusgiro 58936-6.

Glöm inte att ange namn, adress och e-post-adress!

Läs mer om föreningen här

Länk till styrelsen här

 

 

Kontaktuppgifter

 

Postadress:

 

Föreningen Östermalm

c/o Ringborg

Valhallavägen 126

114 41 Stockholm

 

e-post:

foreningenostermalm@outlook.com