PROGRAM HÖSTEN 2020

                 Humlegården genom tiderna

                  Torsdag 10 september kl. 14.00

Stockholms näst äldsta park, Humlegården, fyllde 400 år i fjol. Användning och utformning har förändrats många gånger. Ingrid Dyhlén-Täckman, arkeolog och fd antikvarie på Stockholms Stadsmuseum med särskilt intresse för park- och trädgårdshistoria, leder oss på en promenad och berättar om parkens historia.

 

Samling kl. 13.50 i hörnet Humlegårdsgatan – Sturegatan.

 

Avgift: 100 kr för medlemmar, 150 för gäster. Betalas i förväg till föreningens plusgiro 58936-6 eller kontant på plats.

 

Anmälan till Viveka Petrén, viveka.petren@telia.com eller 070 884 77 41, senast den 8 september.

 

                                                   Årsmöte

       Stadsplanering och arkitektur på Östermalm

                      Tisdag 6 oktober kl. 18.30                                                                                                                                     

                                                                                                                               Separat kallelse till årsmötet. Efter förhandlingarna talar vår styrelseledamot Mats Pemer, f d stadsplaneringschef på Stockholms stadsbyggnadskontor, om hur Östermalm planerats och byggts genom tiderna efter olika ideal – från  klassisk kvarters- och trädgårdsstad till funkis och postmodernism. Ost och vin serveras.

Lokal: Oscars församlingssal, Fredrikshovsgatan 8.

Anmälan till for.ostermalm@comhem.se eller Erland Ringborg, 663 84 77 eller 076 287 85 96, senast den 2 oktober.

 

Avgift (inte för närvaro endast vid årsmötet): 100 kr för medlemmar, 150 kr för gäster. Betalas i förväg till föreningens plusgiro 58936-6 eller kontant på plats.

 

 

                                      På spårvagnarnas tid

.                    Onsdag 4 november kl.18.30

Orvar Blomberg har varit aktiv i föreningslivet på Lidingö, främst inom idrottsområdet, och också varit ordförande för seniorerna i Odd Fellows. Yrkesmässigt har han en brokig bakgrund inom företag och organisationer. Han har kört turist- och linjebuss men inte spårvagn. Dock tillhör spårvagnarna i Stockholm hans favoritämnen och det kåserar han om. Ost och vin serveras.

 

Lokal: OBS Samlingssalen, Rigagatan 3, 1 tr ned.

Anmälan till Marianne Rietz, mariannerietz49@gmail.com eller 072 252 90 16, senast den 2 november.

Avgift: 100 kr för medlemmar, 150 kr för gäster. Betalas i förväg till föreningens plusgiro 589 36-6 eller kontant på plats.

 

          Från Abborrberget till Överskärargränd 

                    Tisdag 24 november kl. 18.30

 Hur har gator och kvarter i Stockholm fått sina namn? Hur mycket stockholmshistoria kan de lära oss? Vem bestämmer? På förslag av vem? DN-journalisten Eva-Karin Gyllenberg har intresserat sig för detta i många år och har mycket att berätta om namnen, både i gamla och i nya stadsdelar. En fråga är varför det finns så få kvinnonamn i sammanhanget. Ost och vin serveras.

 

Lokal: Oscars församlingssal, Fredrikshovsgatan 8.

 

Avgift: 100 kr för medlemmar, 150 kr för gäster. Betalas i förväg till föreningens plusgiro 58936-6 eller kontant på plats.

 

Anmälan till Viveka Petrén, viveka.petren@telia.com eller 070 884 77 41, senast den 20 november.